Konsulttjänster

VuxAcademyAB

TRAINING CENTER

Adress

Trehörningen 3, 176 74 Järfälla

Start av vuxenutbildning

Är Ni som branschföretag trött på svårigheter att rekrytera personal?

Har ni funderat på att starta egen vuxenutbildning eller yrkeshögskola? Vi har kartan och hjälper er steg för steg från idé till startad utbildningsverksamhet. Vi hjälper även etablerade anordnare med nya utbildningskoncept. 


Interimschef

Tomas kan börja direkt som tillförordnad och kommer snabbt in i rollen. Via vårt nätverk kan vi hjälpa till med search och rekrytering av Er kommande chef. 

Roller som t.f. VuxRektor, Näringslivschef, Affärsområdeschef, VD eller Utbildningsledare YH.


Projekt och anbud

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt utvecklat koncept och skrivit olika ansökningar och anbud, t.ex:

- Yrkeshögskola, Yrkesvux, Erasmus+, Skolverkes olika projektmedel och SPSM.

Vi är vana att ha jobba med processer och få med näringsliv, kommuner och individer i konceptet. Vi har en bred erarenhet och kan jobba med alla branscher,


Rapporter och utredningar

Vi genomför rapporter, utredningar och förstudier. Specialområde är utredningar om att skapa en mer samordnad organisation för Vuxenutbildning, Arbetsmarknad, Näringsliv, Ekonomiskt bistånd och Integration.

Detta bl.a. utifrån egen erfarenhet av att ha lett en sådan förändringsresa.

Konsulttjänster

Copyright 2019 VuxAcademy AB © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera