Konceptutveckling

VuxAcademyAB

TRAINING CENTER

Adress

Trehörningen 3, 176 74 Järfälla

Konceptutveckling, anbud och ansökan


Ansökan till European Social Fund (ESF)


Nu är utlysning i de flesta regioner, www.esf.se 

Vi kan hjälpa er få ihop ansökan i tid. 


Yrkeshögskola - Utveckling och ansökan

 

VuxAcademy har lång erfarenhet av att ta fram Yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med olika branscher. Vi utgår från en idé och ett behov och tar det hela vägen till genomförd utbildning.  Från ax till limpa.


Vi har en bred erfarenhet och kan jobba med alla brascher.


 


 

Starta vuxenutbildning 

 

Har ni som branschföretag planer på att starta kommunal vuxenutbildning eller Yrkeshögskola? Vill ni som gymnasieskola ge er in på vux eller sfi? 


Anbudsskrivning 


Vi hjälper er med att skriva anbud för att starta vuxenutbildning, tjänster mot Arbetsförmedlingen mm.  

Internationellt utbytes Erasmus+


Vi hjälper er med kontakter, ansöka och uppstart av projekt. Vi kan gå in som projektsökande part.  

Konsultrapporter och utredningar


Specialområde är utredningar och förstudier för att genomföra organisationsförändring mot gemensam organisation Vuxenutbildning, Arbetsmarknad, Näringsliv, Ekonomiskt bistånd, Integration.

Copyright 2019 VuxAcademyAB © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera